skip to Main Content

Twee nieuwe conferenties in de planning

Naar aanleiding van de werkconferentie die in 2022 heeft plaatsgevonden is er afgesproken dat er in 2023 zowel een zgn. ’Mantelzorgsalon’ als ook een congres georganiseerd zal gaan worden.
In het voorjaar zal de ‘Mantelzorgsalon’ georganiseerd gaan worden met als thema ‘Werk en Mantelzorg’. Burgerkracht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Zorg aan Zet en PML hebben hier samengewerkt binnen een door ZonMw gesubsidieerd project. De resultaten hiervan zullen gedurende een middag gepresenteerd worden. De bijeenkomst is bestemd voor alle medewerkers van de steunpunten en mantelzorgmakelaars uit Limburg. Verdere informatie over de locatie en het tijdstip volgt binnenkort.

Eind 2023 zal er door PML een congres georganiseerd gaan worden, wederom bestemd voor alle medewerkers van de steunpunten en de mantelzorgmakelaars. Partijen als zorgverzekeraars, gemeenten, provincie, onderwijs, werkgevers hebben alle te maken met het thema mantelzorg. Tijdens het congres willen we graag stilstaan bij de visie die deze belangrijke stakeholders hebben ten aanzien van mantelzorg. Hoe kijken zij naar mantelzorg nu en in de toekomst? Binnenkort zal een start worden gemaakt met de voorbereidingen voor het organiseren van het congres. Zodra de datum en plaats bekend zijn, zal er een vooraankondiging naar iedereen gestuurd worden.

Back To Top