skip to Main Content

Jos Willems-Daelman

Mijn naam is Jos Willems-Daelman en ik ben sinds kort lid van het PML. Ik ben moeder van Laury, onze 34- jarige dochter met Down Syndroom. Toen onze dochter een half jaar was bleek het vanwege Laury’s gezondheidsproblemen niet meer mogelijk mijn baan als fysiotherapeute aan te houden. Vanaf die tijd zet ik mij in als belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/familie.
Ik ben bestuurslid van het SOL en Kansplus en zit in de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Beek. Ik heb daarnaast een jaar of 5 als enige mantelzorger gezorgd voor mijn dementerende moeder en vond het heel zwaar dit te combineren met de zorg/begeleiding voor mijn thuiswonende dochter. Inmiddels voelen mijn echtgenoot en ik ons behalve ouder ook “mantelzorger” voor onze dochter. Voor ouders en gezinsleden van mensen met een verstandelijke beperking is hun mantelzorgtaak vaak een levenslange en levensbrede opgave.

Back To Top