skip to Main Content

Frank Amory, bestuurslid

Ik ben werkzaam bij ZIO, (‘Zorg in Ontwikkeling’), als programmamanager Ouderenzorg.
ZIO is een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland die huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten ondersteunt. Tegelijkertijd probeert ZIO met andere regionale zorgpartners, de kwaliteit van de zorg, de beschikbaarheid en toegankelijkheid mede te ondersteunen. Dit doet ZIO door het ontwikkelen en implementeren van innovatieve projecten en zorgconcepten.
Als programmamanager Ouderenzorg ben ik betrokken bij het opzetten, implementeren, bewaken en het opleveren van meerdere complexe, organisatie- of regio/provincie brede projecten op het gebied van de ouderenzorg.
Daarnaast ben ik mantelzorger.

Back To Top