skip to Main Content

Angèle van Kasteren

Mijn naam is Angèle van Kasteren en mijn affiniteit met het thema mantelzorg is zowel professioneel als persoonlijk van aard. In het dagelijks leven ben ik manager van, onder andere, het Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad. Vanuit die hoedanigheid ben ik dagelijks bezig met het thema. Daarnaast heb ik als enig kind jarenlang mantelzorg geboden aan mijn beide ouders. Dat was bij tijd en wijle intensief, emotioneel beladen en niet altijd gemakkelijk in te passen in mijn eigen leven maar het heeft me, ondanks dat alles, veel gebracht. Ik heb het met liefde gedaan en er veel liefde voor terug gekregen. Als lid van PML zou ik mijn persoonlijke en professionele ervaring met het thema mantelzorg graag willen inzetten om het thema meer “op de strategische agenda” te krijgen. In de werkgroep ‘mantelzorg en de zorgprofessional’ wil ik mijn ervaringen dan ook graag delen.

Back To Top