skip to Main Content

Resultaten conferentie leiden tot nader overleg en actie

In oktober 2022 vond de belangrijke conferentie “Samen sterk voor mantelzorg” plaats waarbij medewerkers van mantelzorgsteunpunten, mantelzorgmakelaars en leden van PML op creatieve en stimulerende wijze met elkaar kennismaakten en elkaars werkterreinen deelden.
Het leidde tot een groot aantal aanbevelingen voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst, vanuit de gezamenlijke conclusie dat samen optrekken van groot belang is voor het behartigen van de belangen van mantelzorgers.
Het bestuur PML heeft daarom bedacht dat het vruchtbaar is om met vertegenwoordigers van steunpunten en makelaars van gedachten te wisselen hoe dit concreet vorm te geven.
Een eerste ontmoeting heeft plaats gevonden met dezelfde mensen die de conferentie hebben georganiseerd. Dat heeft geleid tot het voornemen van het bestuur om regelmatig van vergaderlocatie te wisselen en op deze wijze de steunpunten ook daadwerkelijk te gaan bezoeken. Ook is de suggestie gedaan dat PML binnen Limburg subregionalisering gaat stimuleren: de situatie in Zuid-Limburg is wezenlijk anders dan die in Midden-Limburg en Noord Limburg. Het bestuur gaat dit zeker bespreken in de contacten met de steunpunten.

Back To Top