skip to Main Content

Regiopartners aangehaakt bij zorgpaden aanpak Ouderenzorg 8.0

Cicero Zorggroep in Zuid-Limburg is in 2021 gestart met een gerichte aanpak, waarbij een deel van de ouderen die nieuw in het verpleeghuis worden opgenomen na een paar weken weer naar huis kunnen. En daar nog een tijd zelfstandig kunnen wonen. De aanpak die ‘Ouderenzorg 8.0’ genoemd wordt, komt nu in een stroomversnelling met steun van huisartsen, thuiszorg en collega-ouderenorganisaties in de regio.

Er is landelijke belangstelling voor. Nathalie Labrouche, directeur innovatie en organisatieontwikkeling bij Cicero Zorggroep: ‘We hebben al verschillende webinars gegeven om uitleg te geven over de nieuwe aanpak.’ Nathalie legt uit hoe de samenwerking met regiopartners rondom de aanpak is ingericht en hoe de analyse van cliëntgroepen plaatsvindt met een instroomonderzoek.

Een solide systeem van vroeg-signalering en intensieve begeleiding van de mantelzorgers voorafgaand aan een korte periode van opname in het verpleeghuis en een Cicero-team dat op deze nieuwe taak berekend is. Met sterk stijgende personeelstekorten en een snel groeiende vraag naar zorg is dat een mooie ontwikkeling.

Andere rol mantelzorger
De aanpak Ouderenzorg 8.0 sluit mooi aan bij het rapport ‘Anders leven en zorgen – Naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten’ van de Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Het rapport doet aanbevelingen voor een meer hybride zorgsysteem en wil daarbij het netwerk van de hulpvrager beter benutten.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/regiopartners-zorgpaden-ouderenzorg-8punt0/?utm_source=Spotler&utm _medium=email#

Back To Top