skip to Main Content

Privacy & disclaimer

PRIVACY:
Als Platform Mantelzorg Limburg respecteren we uw privacy. Uw emailadres bijvoorbeeld zullen we niet aan derden doorgeven. Binnen ons Platform en onze manier van werken is de Wet Bescherming Persoonsgegevens geïntegreerd.

DISCLAIMER
De tekst op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er toch fouten of onjuistheden in staan, laat ons dat dan weten: info@platformmantelzorglimburg.nl
Het Platform Mantelzorg Limburg is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van op de website aangeboden teksten.

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.
Back To Top