skip to Main Content

PML ondersteunt ‘Mantelzorgtest’ CZ en Gemeentes

De zgn. ‘Mantelzorgtest‘ wordt ontwikkeld en geïmplementeerd als een van de instrumenten om in Limburg de gezondheid van burgers positief te beïnvloeden. In dat kader zijn vertegenwoordigers van de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen, Burgerkracht Limburg, CZ en PML bijeen gekomen tijdens een fotoshoot moment.
Vanuit PML heeft Hans Jonker deze meeting bijgewoond.
Met de online Mantelzorgtest krijgen mantelzorgers meer zicht op de belasting die hun mantelzorgtaken met zich meebrengen en worden zij geholpen met het bewaren van de balans tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor henzelf.
Hans Jonker heeft tijdens deze bijeenkomst nogmaals het belang van mantelzorgondersteuning en de ambities van PML belicht. Dit heeft geleid tot nadere kennismakingsafspraken op korte termijn met de wethouders van Heerlen (de heren Peter van Zutphen en Marco Peters) en Sittard-Geleen (de heer Ivo Tillie).

Back To Top