skip to Main Content

PML in gesprek met VGZ

Contacten met organisaties die een belangrijke rol spelen wat betreft mantelzorg zijn van groot belang voor PML teneinde de belangen van mantelzorgers voor het voetlicht te kunnen brengen. In dat licht is in december jl.. een bezoek gebracht aan VGZ in Eindhoven door de bestuursleden Frank Amory en Noud Engelen. Zij spraken met de regio-managers voor Zuid-Nederland, de heren Ritchie-Sam Anpong en Ronald Ruijters.
In het gesprek is over en weer informatie uitgewisseld. Voor VGZ is mantelzorg een belangrijk thema en waar mogelijk wil deze organisatie faciliterend en aanvullend zijn waar nodig. Daarbij speelt een rol dat VGZ in meerdere segmenten werkzaam is, namelijk zowel landelijk als ziektekostenverzekeraar als ook regionaal als zorgkantoor t.b.v. de Wlz.
Signalen die PML krijgt via bijvoorbeeld Steunpunten en Mantelzorgmakelaars zijn welkome feedback voor VGZ, aldus de gesprekspartners. Vanwege de schaalgrootte van een organisatie als VGZ is kanalisering daarvan wenselijk. Vandaar dat is afgesproken dat er regelmatig een overleg zal worden gepland waarbij deze aan de orde kunnen komen.

We willen daarom de steunpunten en mantelzorgmakelaars oproepen om signalen vanuit het werkveld t.a.v. contacten met VGZ te verzamelen, te documenteren en door te geven aan PML via het secretariaat.

Het bestuur van PML zal in 2023 ook CZ bezoeken en vergelijkbare afspraken proberen te maken.

Back To Top