skip to Main Content

Over Platform Mantelzorg Limburg

Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) is dé provinciale organisatie voor collectieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling over mantelzorg.

Het PML zet zich in om de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen en hun betrokkenheid bij de totstandkoming van beleid te vergroten.

Volgens het PML moet het thema “Mantelzorg” zichtbaar deel gaan uitmaken van de beleidsplannen van zowel gemeenten, als werkgevers, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

Om deze doelstellingen te realiseren werkt het PML samen met Burgerkracht Limburg en vele andere (koepel)organisaties.

Het PML

 • luistert naar de wensen en behoeften van mantelzorgers
 • formuleert visies en standpunten ter zake mantelzorg(beleid)
 • informeert en adviseert gemeenten, de Provincie Limburg, steunpunten mantelzorg en anderen
 • bewaakt en toetst de kwaliteit van mantelzorgbeleid en de uitvoering daarvan
 • signaleert knelpunten en maakt gemeenten, steunpunten mantelzorg en anderen daarop attent
 • publiceert over ontwikkelingen inzake mantelzorg
 • ontwikkelt ondersteuningsinstrumenten, producten en diensten
 • sluit allianties met van belang zijnde partijen
 • promoot en ondersteunt de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’
 • participeert in mantelzorg- en respijtprojecten

Sinds 2004 zet het Platform Mantelzorg Limburg (PML) zich structureel in voor mantelzorg in Limburg.
Per april 2021 hebben zich binnen het PML de volgende wijzigingen voorgedaan:

 • Er is een nieuw bestuur geformeerd, bestaande uit dhr. Frank Amory, mevr. S. Hehalatu, dhr. Hans Jonker, mevrouw Christien Vree en dhr. Noud Engelen.Laatstgenoemde volgt dhr. Jan Valkenborgh op als voorzitter.
 • Mevr. Marja Veenstra heeft een nieuwe functie aanvaard binnen Burgerkracht Limburg en haar professionele, adviserende ondersteuningsfunctie overgedragen aan mevr. Denise Sliepen.  Middels een aantal deelprojecten blijft Marja ondersteunend en betrokken bij mantelzorg in Limburg.

Momenteel onderzoekt het nieuwe bestuur hoe PML het thema ‘Mantelzorg’ ook de komende jaren op een aansprekende, maar vooral effectieve vorm manier, vorm kan geven.

Individuele ondersteuning aan mantelzorgers is géén taak van het Platform. Dit wordt verleend door de regionale steunpunten mantelzorg en andere vrijwilligersorganisaties.
In eerste instantie richten PML zich op díe organisaties die daadwerkelijk – vaak in eerste lijn – dienstbaar zijn aan vooral de individuele mantelzorgers.
De steunpunten Mantelzorg, maar ook andere organisaties die relevant zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers zoals de landelijke organisatie Mantelzorg.nl.

Het nieuwe bestuur gaat met deze organisaties in gesprek om hen te informeren over de plannen voor de toekomst wat betreft eigen positionering en werkwijze. Een verkenning over mogelijkheden tot een strategische, tactische en/of operationele samenwerking wordt samen met hen nader bekeken

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.
Back To Top