skip to Main Content

Missie en visie

MISSIE

PML ZET MANTELZORG IN LIMBURG OP DE KAART

Deze missie kan worden vertaald in een kernachtige presentatie van waar het PML voor staat.

“Het Platform Mantelzorg Limburg vormt het gezicht van mantelzorg in Limburg. Het platform is onafhankelijk, heeft hart voor mensen die mantelzorgen en kennis en ervaring met de thematiek. Het treedt op als verbinder tussen (onder meer) overheidsorganisaties, werkgevers en onderwijsinstellingen. We geven duiding en betekenis aan signalen en ontwikkelingen en behartigen de belangen van mantelzorgers door het thema bij de verschillende organisaties, instanties en groeperingen aan de orde te stellen. We spreken deze organisaties aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn daarmee aanjager van het agenderen van de belangen van mantelzorgers en hun organisaties en steunpunten. We fungeren als stimulator op strategisch en inhoudelijk niveau en scheppen focus door te zorgen dat relevante informatie op de juiste plekken terechtkomt. Het Platform is daarnaast een landingsplek voor initiatieven en initieert zelf activiteiten en overlegstructuren die de positie van de mantelzorg in Limburg versterken.”

VISIE

Al te gemakkelijk wordt ervan uit gegaan dat de participatiemaatschappij wel overeind wordt gehouden door onbetaalde mantelzorgers. De risicovolle vanzelfsprekendheid waarmee de overheid verwacht dat deze zorg wordt ingevuld, rijmt niet met de praktijk. Mantelzorgers voelen zich overvraagd. Vaak haakt de omgeving af waardoor vereenzaming dreigt.

Tegen deze achtergrond wil het Platform het thema mantelzorg structureel op de agenda houden van gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers. Daarnaast wil PML systhematisch aandacht vestigen op succesvolle burgerinitiatieven.

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.
Back To Top