skip to Main Content

Jongeren die mantelzorgen: hoort het erbij of niet

De situatie waarin een deel van de jongeren zich bevindt, werpt volgens experts fundamentele vragen op. Er wordt door de overheid een beroep op burgers gedaan om zorgtaken op zich te nemen. Deze belasting komt ook bij jonge mantelzorgers terecht.

Uit eerder onderzoek van het SCP (Bezorgd naar school, 2020) bleek dat scholieren met een ziek gezinslid meer psychosomatische klachten (zoals slaapproblemen, vermoeidheid) ervaren dan andere scholieren.

Ook al vinden jongeren het vaak fijn om voor een zieke naaste te zorgen; het kan ook mentale druk opleveren.  Jonge mantelzorgers kunnen minder ruimte hebben voor school en andere activiteiten die bij hun levensfase passen.

Hiermee komen we als samenleving voor de volgende vragen te staan:

  • laten we jongeren intensieve hulp bieden, met risico voor hun persoonlijke ontwikkeling en kosten op de lange termijn?
  • Of beschermen we hen tegen te zware zorgsituaties, waardoor de druk op andere hulpverleners toe kan nemen?

Deze vragen zijn kwesties die een maatschappelijke discussie verdienen. In het essay Meedoen aan de samenleving (2022) en het essay De Menselijke Staat (2022) reikte het SCP beleidsmakers daarvoor al een aantal handvatten.

Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland

In dit kerncijferrapport zoomen we in op de helpende 16- 24- jarigen die meededen aan de enquête Informele zorg 2019 (De Boer et al. 2020).3
Over de jongvolwassenen die hulp bieden, ook wel jonge mantelzorgers genoemd, is nog maar weinig bekend.
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/721931.pdf

Back To Top