skip to Main Content

Grenzen verkennen: handreiking voorbehouden handelingen en mantelzorgers

De oudere zus van mantelzorger Mieke Smit woont in een zorginstelling en heeft onder meer diabetes.
Als Mieke op bezoek komt spuit ze wel eens insuline bij haar zus. Mag dat?

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Voor zorgverleners in de individuele gezondheidszorg geldt de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze bepaalt dat een aantal handelingen op het terrein
van de geneeskunde zijn voorbehouden aan personen die daartoe bevoegd en bekwaam zijn.
Het
geven van een injectie is zo’n voorbehouden handeling.

De Wet BIG verbiedt onbevoegden om beroepsmatig voorbehouden handelingen uit te voeren.
De beperking tot beroepsmatig handelen maakt het mogelijk dat de cliënt zelf voorbehouden
handelingen uitvoert. Mantelzorgers verrichten hun taken ook niet beroepsmatig. Zij mogen
anderen dus een injectie toedienen als de omstandigheden zich daartoe lenen.

Voor aanvullende informatie klik HIER

Back To Top