skip to Main Content

Afscheid Edmée Janssen-Vallas

PML vaart met ingang van januari 2023 een nieuwe koers

Voor mij als hoofdredacteur van de PML- website en Nieuwsbrief een goed moment om afscheid te nemen bij het Platform Mantelzorg Limburg en bij u lezer van de website en nieuwsbrief.
Met veel plezier kijk ik terug naar de beginperiode toen de term “mantelzorg” nog niet op de kaart stond. In deze beginjaren was het zoeken naar de rol die PML kon vervullen in het mantelzorgveld. Met de komst in 2007 van de Wmo-wet werd die rol in een klap helder: de belangen van mantelzorgers behartigen in al zijn facetten.
Knelpunten signaleren en gemeenten, steunpunten mantelzorg en anderen daarop attenderen. Ontwikkelingen rond mantelzorg volgen en daarover publiceren. Dat deden we ook door zélf op zoek te gaan naar de mantelzorger!
Dit gebeurde in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, het verzorgen van presentaties maar ook door bezoeken te brengen aan gemeentelijke Wmo-raden. De vele ontmoetingen die ik de laatste achttien jaar heb mogen beleven waren bijzonder en variëren van interviews bij steunpunten tot het planten van de Mantelzorgbomen op de dag van de Mantelzorg 10 november bij de “boom-winnende gemeenten.

Daarnaast wil ik het belang benadrukken voor het onderhouden van contacten met consulenten van de steunpunten. Dat deed ik o.a. door gegevenscontrole voor de website en hen te bevragen op hun activiteiten rond de Dag van de Mantelzorg. Dat deden ze met plezier gezien de prettige reacties.

De nieuwe koers die PML gaat varen en waarbij informeren en verbinden een (nog) belangrijke rol gaat spelen vergt een hele andere manier van PR & Communicatie.
Hoe deze gestalte gaat krijgen is van een hele andere orde en daarbij wens ik diegenen die deze taak op zich nemen veel succes.

Tot slot dank ik de alle medewerkers van Burgerkracht Limburg voor jarenlange prettige samenwerking.

Eind dit jaar neem ik afscheid als lid van PML.
Het gaat jullie goed …. misschien tot ziens ergens ……

Edmée Janssen-Vallas

Back To Top