skip to Main Content

Concept-statuten nieuwe stichting bij notaris

Het oprichten van een juridische rechtsvorm voor PML staat in de planning voor 2023. In dat kader zijn de afgelopen maanden concept-statuten gemaakt en besproken met onze notaris. Op basis hiervan zijn een aantal verbeteringen aangebracht en naar verwachting zal dit eerste kwartaal nog de nieuwe stichting worden opgericht.
De nieuwe stichting wordt in eerste instantie geleid door het oprichtingsbestuur dat bestaat uit het huidige PML-bestuur. In de statuten staat dat in het vervolgtraject bestuursleden worden voorgedragen door de participatieraad. Deze participatieraad bestaat uit de huidige PML-leden aangevuld met nieuwe leden die werkzaam zijn bij de aangesloten organisaties zoals de steunpunten.

Back To Top