skip to Main Content

Bestuur PML bezoekt wethouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk krachtens de wet Wmo voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zij zijn dus een uiterst belangrijke ‘speler in het veld’. Niet zo vreemd dus dat het bestuur van PML in 2023 speciale aandacht wil besteden aan contacten met…

Lees Meer

PML in gesprek met VGZ

Contacten met organisaties die een belangrijke rol spelen wat betreft mantelzorg zijn van groot belang voor PML teneinde de belangen van mantelzorgers voor het voetlicht te kunnen brengen. In dat licht is in december jl.. een bezoek gebracht aan VGZ…

Lees Meer

Interview met Tiny Koot

Zestien jaar lang was zij mantelzorger voor haar zieke man. En sinds 2008 vertegenwoordigt ze ZijActief Limburg in het Platform Mantelzorg Limburg (PML). Als iemand een ervaringsdeskundige op het gebied van mantelzorg mag worden genoemd, is het wel de 79-jarige…

Lees Meer
Back To Top